çovdar alış qiyməti, taxıl alınması


taxıl alınması | çovdar alış qiyməti


Alış qiyməti*

Şərhlər

Yenilənib

Alıcı

0.192 EUR / kg arrow
Ruis
2021.11.21
0.137 EUR / kg arrow
Żyto
2021.10.29
0.120 EUR / kg arrow
Żyto paszowe
2021.11.21
Toidurukis 1 kat. - Tamsalu, Keila
2021.11.21
Söödarukis - Tamsalu, Keila
2021.11.21
Żyto paszowe ekologiczne
2021.11.21
Rudzi pārtikas
2021.11.21
Rudzi lopbarība
2021.11.21
Żyto konsumpcyjne
2021.11.21
Rugiai I klasė
2021.11.08
Rugiai II klasė
2021.11.08Buying-up * Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.