Alıcılar siyahısı, dəmir-dümür alış qiymətləri, avtomobil alış qiymətləri, telefonlar qiymət almaq, batareyaları alış qiyməti - Buying-up.com, Azərbaycan


Alıcılar siyahısı | Azərbaycan

LOGO

Alıcı

Şərhlər

ölkə

Bakıda işlənmiş qurğuşun batareyalarının alınması. Avropa standartlarına tam cavab verən utilizasiya zavodumuz artıq xammal tədarükünə başladı. Qurğuşun tərkibli bütün növ akkumulyatorlar yüksək qiymətlərlə alınır. Son zamanlar ölkəmizdə ətraf mühitin çirklənmədən qorunmasına böyük önəm verilir. Bunun üçün müasir texnologiyalardan istifadə olunaraq gündəlik istifadəmizdə olan zərərli məhsulların toplanması, utilizasiyası və təkrar emalı sahələri daim diqqət mərkəzindədir. Bundan başqa ölkəmizdə ağır sənayenin və qeyri neft sektorunun inkişafı sahəsində mühüm addımlar atılmaqdadır. Cəmiyyətimiz də öz növbəsində, ölkəmizin ekoloji durumunun yaxşılaşdırılmasına töhvəsini vermək , müasir standartlarına cavab verən yeni məhsulun ölkəmizdə istehsalını yaratmaq məqsədi ilə “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı”nda İstifadə müddəti bitmiş akkumulyatorların utilizasiyası v