Kolza alış qiyməti, taxıl alınması
taxıl alınması | Kolza alış qiyməti


Alış qiyməti*

Şərhlər

Yenilənib

Alıcı

0.381 EUR / kg arrow
Рапс
2020.02.08
0.380 EUR / kg arrow
Rapsai Žieminiai (kaina Klaipėdos uoste)
2020.02.06
0.378 EUR / kg arrow
Rapsas
2020.02.03
0.372 EUR / kg
Rapsis
2020.02.03
0.365 EUR / kg
Rapsai
2020.01.29
0.364 EUR / kg arrow
Rypsi / rapsi
2020.02.06
Rapsai I klasė
2020.02.25
Raps - Bekkeri, Kunda, Pärnu
2020.02.06* Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.