Alıcılar siyahısı, dəmir-dümür alış qiymətləri, avtomobil alış qiymətləri, telefonlar qiymət almaq, batareyaları alış qiyməti - Buying-up.com, Azərbaycan
Alıcılar siyahısı | Azərbaycan

LOGO

Alıcı

Şərhlər

ölkə

Avropa standartlarına tam cavab verən utilizasiya zavodumuz artıq xammal tədarükünə başladı. Qurğuşun tərkibli bütün növ akkumulyatorlar yüksək qiymətlərlə alınır.